Polityka Prywatności

1. Wstęp

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

2. Współadministrowanie

Informujemy, że Współadministratorami Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o. NIP: 778-00-85-115, KRS: 0000053064 oraz AI Błażeja 9 Sp. z o.o.  NIP: 9721321727, KRS: 0000929848. Siedziba obu Spółek mieści się w Poznaniu przy ul. Franciszka Stróżyńskiego 11/36, 60-688 Poznań.

Można się z nami skontaktować pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym, a także pod adresem mailowym: zarzad@ai.poznan.pl

Ww. Spółki, aby osiągnąć cele biznesowe i zapewnić najwyższe standardy świadczonych usług, w tym obsługi zapytań klientów spływających za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub mailowo, wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych i na mocy art. 26 RODO współadministrują danymi osobowymi zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Spółką, która koordynuje przetwarzanie danych osobowych przesyłanych przez formularze zawarte na stronie jest Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o. Spółka ta jest w szczególności odpowiedzialna za spełnienie obowiązku informacyjnego, wobec osób, których dane są przetwarzane (zgodnie z art. 13 RODO) oraz realizację ich praw, przysługującą im na mocy RODO.

3. Cele i podstawy przetwarzania

a) w przypadku skorzystania z naszego formularza kontaktowego na stronie, Państwa dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Współadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie,

b) w przypadku posiadania konta w systemie iAS, Państwa dane są przetwarzane w celu ułatwienia komunikacji z Państwem przy m.in. rozliczaniu opłat, przeprowadzania zdalnych głosowań, przekazywaniu komunikatów od zarządcy, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) w przypadku prowadzenia korespondencji mailowej, Państwa dane są przetwarzane w celu komunikacji z Państwem, w tym udzielaniu odpowiedzi na zadane nam pytania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) w przypadku posiadania konta w systemie VOX, Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem, w tym m.in. w celu przesyłania dokumentów tj. faktury, umowy, zmiany danych osobowych, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Czas przetwarzania

Jeśli kontaktowali się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, Państwa dane przetwarzamy do czasu udzielenia Państwu odpowiedzi. W przypadku prowadzenia korespondencji mailowej, Państwa dane są przetwarzane przez okres do końca roku kalendarzowego następnego po roku, w którym ostatni raz Pani/Pan się z nami kontaktował. W przypadku posiadania konta w systemie iAS lub konta w systemie VOX, Państwa dane są przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przez nas przetwarzane przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

a także w przypadku przetwarzania przez nas danych w oparciu o uzasadniony interes administratora:

– prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto, w przypadku przetwarzania przez nas danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę lub w celu realizacji zawartej z nami umowy, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

W sytuacji, w której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

6. Wymogi podania danych osobowych

Podanie danych przy składaniu zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub prowadzenia korespondencji mailowej jest niezbędne w celu udzielenie Państwu odpowiedzi na zadane pytania oraz ogólną komunikację.

Podanie danych przy zakładaniu konta jest niezbędne do jego stworzenia. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych, utworzenie konta nie będzie możliwe.

7. Inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi teleinformatyczne (w tym hosting strony internetowej).

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Cookies

1. Cookies tj. ciasteczka są to niewielkie informacje tekstowe, które wysyłane są przez serwer WWW i zapisywane są po stronie użytkownika np. na dysku twardym. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie zawartych w nich informacji wyłącznie serwerowi, które je utworzył. Cookies są najczęściej stosowane w przypadku stron wymagających logowania, do monitorowania aktywności odwiedzających stronę, liczników, sond oraz reklam.

2. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

a) sesyjne,

b) stałe,

c) zewnętrzne.

3. Sesyjne pliki cookies są przechowywane tymczasowo, a ich usunięcie dokonywane jest automatycznie po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

4. Stałe pliki cookies pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika na jego urządzeniu końcowym.

5. Zewnętrzne pliki cookies są to pliki cookies wykorzystywane przez podmioty z nami współpracujące np. Facebook, Google, Google Analytics w celu prowadzenie statystyk i analizy zachowań w sieci oraz poznania preferencji konsumenckich. Pełne informacje na temat polityk ochrony prywatności znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

a) https://policies.google.com/privacy?hl=pl

b) https://www.facebook.com/policies/cookies/

6. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących kategoriach:

a) niezbędne,

b) ustawienia,

c) statystyka,

d) marketing,

e) inne.

7. Niektóre pliki cookies są niezbędne do działania strony internetowej. Podstawą prawną do używania niezbędnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora tj. prawo do prowadzenia strony internetowej wspierającej naszą działalność oraz konieczność zachowania jej bezpieczeństwa.

8. W pozostałych przypadkach, prosimy Państwa o wyrażenie zgody na instalację plików cookies przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową, a zatem podstawą prawną do ich używania jest zgoda użytkownika.

9. W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Poniżej wskazujemy linki do zmiany ustawień dla poszczególnych przeglądarek:

a) Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b) Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl

c) Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

d) Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

e) Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

9. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki, jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organu nadzorczego. 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.